Privacyverklaring

HBV St. Sebastiaan Prinsenbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Nieuwe schutterszaal, Manege Overbos

Beekse Stationsweg 2, 4841 AB in Prinsenbeek

06-50278980 Jan Hofman (penningmeester)

st.sebastiaan.prinsenbeek@gmail.com of via het contact formulier op de site

Openingstijden: Di 19:30u-22:00u, Do 19:30u-22:00u

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

HBV St. Sebastiaan Prinsenbeek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Data verzameld door Google Analytics en Search Console:

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

- Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

HBV St. Sebastiaan Prinsenbeek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via st.sebastiaan.prinsenbeek@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HBV St. Sebastiaan Prinsenbeek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- HBV St. Sebastiaan Prinsenbeek analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

HBV St. Sebastiaan Prinsenbeek neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier, om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HBV St. Sebastiaan Prinsenbeek) tussen zit. HBV St. Sebastiaan Prinsenbeek gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HBV St. Sebastiaan Prinsenbeek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

In het bijzonder:

Foto's van wedstrijden en activiteiten worden door ons gebruikt op social media, de website en voor het historisch archief. 

Persoonlijke gegevens, die je zelf verstrekt door je in te schrijven voor wedstrijden/workshops e.d. worden anoniem opgeslagen nadat de activiteit voorbij is, tenzij men aangeeft op de hoogte te willen worden gehouden over nieuwe activiteiten. Wij bewaren de namen van verenigingen en het aantal deelnemers per vereniging.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

HBV St. Sebastiaan Prinsenbeek verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HBV St. Sebastiaan Prinsenbeek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. HBV St. Sebastiaan Prinsenbeek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HBV St. Sebastiaan Prinsenbeek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar st.sebastiaan.prinsenbeek@gmail.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

HBV St. Sebastiaan Prinsenbeek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HBV St. Sebastiaan Prinsenbeek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze website of via st.sebastiaan.prinsenbeek@gmail.com

Contact

Als je eens wat meer wilt weten over handboogsport dan ben je bij deze van harte uitgenodigd op onze trainingsavonden. Je kan "onder de boog" en "aan de meet" staan onder begeleiding van onze ervaren schutters. Boog en pijlen staan voor je gereed. Laat ons weten wanneer je komt?

​06-51524546 Frank Burm (secretaris)

Openingstijden: Wo 20:00u-22:00u, Vr 19:00u-22:00u

Locatie: Jeugdland Ulvenhout

HBV Sint Sebastiaan Prinsenbeek: Verenigingsnummer 1066, regio 107, rayon 2 / Kvk nr: 40281076 / Rekening nr: NL91RABO0142508780

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now